Formasi Soal Uas Kelas 1 Sd Semester 1 (ganjil ) Dan Kunci Jawaban - Bimbel Cemerlang

1. Soal UAS Matematika Kelas 1 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci JawabanKeterangan soal :Jumlah soal pilihan ganda = 25Jumlah soal isian singkat = 15Jumlah soal uraian = –Contoh soal-soal pada dalamnya :1. Jumlah butir stroberi di atas merupakan …a. sepuluhb. sebelasc. dua belas

dua. sembilan belas jika ditulis nomoryaitu …a. 18b. 29c. 19

tiga. Jari tangan kita berjumlah …a. 5b. 10c. 12

4. lihatlah angka ini dia11 – 12 – 13 – ….. – 15 – 16 – 17titik-titik pada atas harusnya ada nomor…a. 18b. 10c. 15

5. rani punya 8 bonekaayuk punya 12 bonekaberarti boneka ayuk lebih ……….. dari boneka itaa. sedikitb. banyakc. akbarLIHAT SELENGKAPNYA >>2. Soal UAS IPA Kelas 1 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci JawabanKeterangan soal :Jumlah soal pilihan ganda = 25Jumlah soal isian singkat = 15Jumlah soal uraian = –Contoh soal-soal di dalamnya :1. kita dapat melihat benda pada kurang lebih kita memakai …a. telingab. hidungc. mata

dua. buat mencegah sakit gigi maka kita wajibrajin …a. sikat gigib. cuci tanganc. makan permen

tiga. kita bisa mencium bau wangi memakai …a. leherb. hidungc. kaki

4. tubuh insan butuh makanan dan minuman supaya permanen …a. sehat & kuatb. lelah & letihc. sanggup tidur

5. bila jajan asal-asalan maka kita sanggup sakit …a. matab. perutc. kepalaLIHAT SELENGKAPNYA >>3. Soal UAS IPS Kelas 1 Sekolah Dasar Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci JawabanKeterangan soal :Jumlah soal pilihan ganda = 25Jumlah soal isian singkat = 15Jumlah soal uraian = –Contoh soal-soal pada dalamnya :1. setiap orang punya nama lengkap & nama …a. palsu b. lucuc. panggilan

dua. bunda merupakan …. dari ayah.a. istrib. suamic. paman

3. bunda berdasarkan ayah merupakan …a. nenekb. abangc. kakek

4. saudara termuda dan abang harus selalu kita …a. sayangib. bencic. lupakan

5. ayah, mak, adik & kakak adalah bagian berdasarkan …a. sahabatb. familic. kerabat

LIHAT SELENGKAPNYA >>4. Soal UAS PKN Kelas 1 SD Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci JawabanKeterangan soal :Jumlah soal pilihan ganda = 25Jumlah soal isian singkat = 15Jumlah soal uraian = –Contoh soal-soal pada dalamnya :1. ayah adalah seorang ….a. priab. anak-anakc. wanita

2. dengan seluruh teman kita nir boleh ….a. bermaian b. besertac. berkelahi

tiga. sesama sahabat kita harus hayati menggunakan ….a. nakalb. rukunc. dursila

4. sahabat yang agamanya beda tidak boleh kita ….a. sayangib. tolongc. musuhi

5. punya banyak teman itu menciptakan kita ….a. sakitb. bahagiac. sedih

LIHAT SELENGKAPNYA >>5. Soal UAS Bahasa Indonesia Kelas 1 Sekolah Dasar Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci JawabanKeterangan soal :Jumlah soal pilihan ganda = 25Jumlah soal isian singkat = 15Jumlah soal uraian = –Contoh soal-soal pada dalamnya :1. mata dipakai buat ….a. mendengarb. melihatc. berjalan

2. kita berjalan menggunakan ….a. pendengaranb. kakic. hidung

3. ayah mendengarkan radio menggunakan ….a. hidungb. perutc. telinga

4. rani bertemu bu pengajar siang harirani mengucapkan ….a. selamat pagib. selamat siangc. selamat sore

5. ketika berjumpa sahabat dalam sore harimaka kita mengucapkan ….a. selamat malamb. selamat sorec. selamat pagi

LIHAT SELENGKAPNYA >>

6. Soal UAS PAI Kelas 1 (Satu) Sekolah Dasar Semester 1 (Ganjil) dan Kunci JawabanKeterangan Soal :Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25Jumlah Soal Isian Singkat : 15Jumlah Soal Uraian : –Contoh-contoh soal pada dalamnya :1. surat al fatihah berarti …a. latifb. pembukac. penutup

dua. surat al fatihah merupakan induk dari …a. komikb. al quranc. pelajaran

tiga. surat al fatihah wajibdibaca setiap …a. makanb. tidurc. salat

4. arti ayat pada atas merupakan segala puji itu merupakan bagi ….a. allah swtb. manusiac. malaikat

5.  segala yg ada di langit dan di bumi ini merupakan kreasi ….a. manusiab. nabic. allah swt

LIHAT SELENGKAPNYA >>

7. Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 1 (Satu) Sekolah Dasar Semester 1 (Ganjil) & Kunci JawabanKeterangan Soal :Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25Jumlah Soal Isian Singkat : 15Jumlah Soal Uraian : –Contoh-contoh soal di dalamnya :1. the spelling of m – o – t – h – e – r is …a. em – o – te – ha – i – erb. em – o – ti – eij – i – erc. em – o – te – ha – i – er

dua. y – e – n – o – m – kthe correct word is …a. yellowb. sundayc. monkey

tiga. r – e – h – a – t – fthe correct word is …a. motherb. fatherc. brother

4.  rani have a …a. catb. elephantc. cow

5. ini merupakan sapithe english sentences is …a. this is cowb. this is dogc. this is camel

LIHAT SELENGKAPNYA >>8. Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 Sekolah Dasar Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci JawabanKeterangan Soal :Jumlah Soal Pilihan Ganda : 25Jumlah Soal Isian Singkat : 15Jumlah Soal Uraian : –Contoh-contoh soal pada dalamnya :Wacanen kanthi teliti!sari kusuma ningrumjenengku sarisaiki gw wes kelas sijisekolahku ana sd tambakromogw seneng dolanan bonekayen bengi gw seneng sihahu

1. aku sekolah ana ing sd ….a. ningrumb. sijic. tambakromo

2. jenengku yaiku ….a. tambakromob. bonekac. sari kusuma ningrum

tiga. sari seneng dolanan ….a. balb. bonekac. buku-kitab

4. sari wes kelas ….a. sijib. loroc. telu

lima. sari sinahu yen wayah ….a. awanb. esukc. bengi

LIHAT SELENGKAPNYA >>

*Dalam Proses 9. Soal UAS SBK Kelas 1 Sekolah Dasar Semester 1 (Ganjil) Dan Kunci Jawaban

*

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post